Polityka prywatności

1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Apartamenty Lawenda
ul. Piłsudskiego 2,
34-700 Rabka Zdrój
NIP: 735 250 58 95

Apartamenty Lawenda szanują Twoją prywatność i zobowiązują się przechowywać informacje o Tobie w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Zatwierdzenie i przesłanie formularza rezerwacyjnego jest równoznaczne ze zgodą na naszą politykę dotyczącą ochrony danych osobowych, w szczególności o wykorzystaniu tych informacji, o których mowa poniżej.

Przy dokonywaniu rezerwacji usług noclegowych Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do potwierdzenia rezerwacji oraz późniejszej identyfikacji Klienta. Przed rozpoczęciem pobytu Klient wypełnia (lub zostaje wpisany do systemu rezerwacji) w formularz rejestracyjny, w którym proszony jest o podanie danych identyfikujących go jako stronę umowy o świadczenie usług noclegowych. Wypełnienie formularza w zakresie rubryk: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email jest obowiązkowe. Klient podczas meldowania proszony jest również o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Dane osobowe mogą być gromadzone przez Apartamenty Lawenda również w innych sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu, zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych, formularz kontaktowy).

Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Klienta jako strony umowy o świadczenie usług noclegowych, dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy. Klient w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do tego celu.
Apartamenty Lawenda zobowiązuje się nie przekazywać osobistych informacji o Użytkowniku osobom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Dane osobowe przechowywane są tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów wynikających z powyższych zapisów oraz przepisów prawa.

Jedynie podmioty odpowiedzialne za system rezerwacji są upoważnione przez Administratora danych i mają dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Użytkowników serwisu. Podmioty te mają obowiązek zachowania danych w ścisłej tajemnicy. Apartamenty Lawenda stosują środki organizacyjne i techniczne, aby chronić dane osobowe swoich Klientów przed ich nielegalną lub przypadkową zmianą, zniszczeniem bądź utratą, jak również przed dostępem osób niepowołanych bądź przed ich nieuprawnionym rozpowszechnianiem.

 

2. PRAWO DO DOSTĘPU, ZMIANY, SKASOWANIA LUB ZABLOKOWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Klient ma prawo dostępu oraz prawo do zmiany, skasowania oraz zablokowania swoich danych osobowych, która są przechowywane i przetwarzane przez Apartamenty Lawenda.

Klient ma także prawo w każdym momencie do pełnego lub częściowego wycofania zgody na przetwarzanie w przyszłości swoich danych prze z Apartamenty Lawenda.
Można to zrobić poprzez Internet pod adresem: info@lawenda-rabka.com
albo listownie na adres:

Apartamenty Lawenda
ul. Piłsudskiego 2,
34-700 Rabka Zdrój
NIP: 735 250 58 95

 

3. LINKI DO INNYCH SERWISÓW

Linki / przekierowania do stron internetowych innych podmiotów zostały zamieszczone w treści serwisu wyłącznie dla wygody jego użytkowników. Apartamenty Lawenda nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez właścicieli innych witryn, jak również za politykę ochrony prywatności innych podmiotów.